Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift and that is why we call it the present.
E. Roosevelt


Voetreflexzone massage.

Dit is een massage die uitgaat van de wetenschap dat punten op de voet corresponderen met organen, zenuwbanen, spieren en het bewegingsapparaat van het lichaam. Door massage van, en druk uit te oefenen op, deze zone's wordt een reactie bewerkstelligd in dat deel van het lichaam dat correspondeert met de reflexzone. Voetreflexmassage is een eenvoudige maar doeltreffende behandeling. 'De hele mens is terug te vinden in de voet'. Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden. Door deze massage wordt een gunstige invloed uitgeoefend op de hele mens.

Bij deze massage kunt u ervoor kiezen of u al dan niet zonder bovenkleding gemasseerd wilt worden. Het ontspannende effect, ook belangrijk bij deze vorm van massage, wordt vaak meer bereikt als u zonder knellende kleding behandeld wordt. Voor warmte wordt gezorgd, genoeg badlakens en fleece dekens om te gebruiken! Ook maak ik graag gebruik van, hoewel weinig, verwarmde olie. Bij de voetreflexmassage wordt het aanbevolen helemaal geen olie te gebruiken, maar zowel mijn clienten als ik vinden het gebruik van een beetje olie prettig.