Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift and that is why we call it the present.
E. Roosevelt


Migraine behandeling

De migraine behandeling die ik u kan bieden bestaat uit een zachte massage van uw nek. Na de massage wordt u behandeld met warme en koude stenen, voornamelijk langs uw bovenrug en in uw nek.

Gebleken is dat deze behandeling als zeer prettig en ontspannend wordt ervaren, en dat het vaak verlichting van de klachten geeft of zelfs de hoofdpijn doet verdwijnen. Ik werk met olie waar geen geur aan is toegevoegd, omdat dat een negatief effect kan hebben. Migraine patienten zijn vaak prikkelgevoelig, en een geur kan een 'nare' prikkel zijn.